TIN TỨC

Đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲ổ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲s̲ạ̲c̲ ̲p̲i̲n̲,̲ ̲n̲a̲m̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲n̲á̲t̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲

Đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲s̲ạ̲c̲ ̲p̲i̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲ổ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲h̲i̲ế̲u̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲n̲á̲t̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲8̲.̲1̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲T̲r̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲H̲ữ̲u̲ ̲N̲h̲à̲n̲,̲ ̲G̲i̲á̲m̲ ̲đ̲ố̲c̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲:̲ ̲K̲h̲o̲a̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ể̲ ̲n̲á̲t̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲ổ̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲,̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲s̲ạ̲c̲ ̲p̲i̲n̲.̲

T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲,̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲1̲7̲.̲1̲,̲ ̲T̲.̲X̲.̲H̲ ̲(̲1̲5̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲H̲.̲B̲ù̲ ̲Đ̲ă̲n̲g̲)̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲s̲ạ̲c̲ ̲p̲i̲n̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲ổ̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲b̲à̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲t̲r̲á̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲H̲.̲ ̲b̲ị̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲n̲á̲t̲.̲

H̲.̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲B̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲a̲ ̲k̲h̲o̲a̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲B̲ì̲n̲h̲ ̲P̲h̲ư̲ớ̲c̲.̲ ̲C̲á̲c̲ ̲y̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ĩ̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲b̲a̲n̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲h̲u̲y̲ể̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲u̲y̲ế̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲ị̲.̲

̲V̲ụ̲ ̲t̲a̲i̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲n̲á̲t̲ ̲t̲a̲y̲ ̲d̲o̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲n̲ổ̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲h̲ó̲i̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲s̲ử̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲o̲ạ̲i̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲s̲ạ̲c̲ ̲p̲i̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/dien-thoai-phat-no-khi-dang-sac-pin-nam-thanh-nien-bi-dap-nat-ban-tay-1330714.html

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button