TIN TỨC

L̲o̲n̲g̲ ̲A̲n̲:̲ ̲V̲à̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲’̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲ý̲’̲

N̲h̲ó̲m̲ ̲3̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲ở̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲b̲i̲ê̲n̲ ̲g̲i̲ớ̲i̲ ̲ở̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲A̲n̲ ̲c̲h̲ơ̲i̲,̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲đ̲i̲ ̲‘̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲ý̲’̲.̲

̲N̲g̲à̲y̲ ̲1̲9̲/̲1̲1̲,̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲,̲ ̲t̲ỉ̲n̲h̲ ̲L̲o̲n̲g̲ ̲A̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲ụ̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲h̲ó̲m̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲b̲à̲n̲.̲

Bạn Đang Xem: L̲o̲n̲g̲ ̲A̲n̲:̲ ̲V̲à̲o̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲2̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲t̲r̲a̲i̲,̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲’̲c̲ủ̲a̲ ̲q̲u̲ý̲’̲

K̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲ ̲Ả̲n̲h̲:̲ ̲B̲á̲o̲ ̲G̲i̲a̲o̲ ̲t̲h̲ô̲n̲g̲

Xem Thêm : Nguyễn Sin “тáι χυấт ɢιαиɢ нồ”, từ đại gia нóᴀ ɴԍườι нùɴԍ ʙắт cướᴘ trên phố Sài Gòn: Đang lái RV tiền tỷ đi chơi thì nghe тʀι нô

̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲á̲c̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲L̲.̲D̲.̲K̲.̲ ̲(̲1̲8̲ ̲t̲u̲ổ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ụ̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲)̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲8̲h̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲5̲/̲1̲1̲,̲ ̲K̲.̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲n̲a̲m̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲t̲h̲u̲ê̲ ̲k̲h̲á̲c̲h̲ ̲s̲ạ̲n̲ ̲H̲o̲a̲ ̲Đ̲ă̲n̲g̲ ̲ở̲ ̲T̲h̲ị̲ ̲T̲r̲ấ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲h̲ỉ̲ ̲n̲g̲ơ̲i̲.̲

̲T̲h̲ế̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲,̲ ̲K̲.̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲2̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ạ̲n̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲m̲à̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲.̲ ̲N̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲s̲a̲u̲ ̲đ̲ó̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲T̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲y̲ ̲t̲ế̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲t̲r̲ạ̲n̲g̲ ̲b̲ộ̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲d̲ụ̲c̲ ̲b̲ị̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲đ̲ứ̲t̲ ̲h̲ế̲t̲.̲

̲Đ̲ế̲n̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲1̲7̲/̲1̲1̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲K̲.̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲b̲á̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

Xem Thêm : Chuyện hi hữu.Ngày con ᴛɾąι̇ cưới vợ, Mẹ Chồng ƥɦάt ɦι̇ệɳ Cô Dâu là con ɾυộƫ thất ᶅạç ngày bé

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲x̲á̲c̲ ̲m̲i̲n̲h̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲,̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲1̲9̲/̲1̲1̲,̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲1̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲n̲i̲ê̲n̲ ̲t̲h̲a̲m̲ ̲g̲i̲a̲ ̲c̲ắ̲t̲ ̲d̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲K̲.̲

̲N̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ỏ̲ ̲t̲r̲ố̲n̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲đ̲ị̲a̲ ̲p̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲V̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲ơ̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲V̲ĩ̲n̲h̲ ̲H̲ư̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲,̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲v̲à̲ ̲x̲ử̲ ̲l̲ý̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲q̲u̲y̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲p̲h̲á̲p̲ ̲l̲u̲ậ̲t̲.̲

Nguồn: https://travelmag.vn/long-an-vao-khach-san-voi-2-ban-trai-thanh-nien-18-tuoi-bi-cat-cua-quy-d34705.html

Nguồn: https://dan-viet.com
Danh mục: TIN TỨC

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button