TIN TỨC

T̼P̼.̼H̼C̼M̼:̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼5̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼&̼C̼N̼C̼H̼ ̼(̼P̼C̼0̼7̼)̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼E̼r̼a̼ ̼T̼o̼w̼n̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼E̼r̼a̼ ̼T̼o̼w̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼1̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ở̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ả̼m̼ ̼1̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼.̼

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼E̼r̼a̼ ̼T̼o̼w̼n̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼
̼

Lực lượng tiếp cận cô gái đưa vào bên trong an toàn

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nguồn: https://kenh14.vn/tphcm-giai-cuu-co-gai-dinh-nhay-tu-tang-18-chung-cu-tu-tu-202105021532366.chn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button